Go to index page

History

User's List

Products

Inquiry Sheet

Fuel Kcal
Water Treatment

Hamada Boiler
Hamada Dayateknindo, pt
Sabgrila Indah Dua, JI.Sakti II, No.15, Ciledug Raya,
Kebayoran Lama, Jakarta 12270 INDONESIA
Tel : +62-21-7353167 , +62-21-73883546
Fax : +62-21-73883402
Boiler na CFBC 75 ton/h 60 bar 450 C
na may pan-kondensang turbina 15 MW
| Co-Generation at Planta ng Enerhiya | Products | Home |

Ang 15 MW na turbina ay ginagamit sa plantang ito kasama ang 75 tonelada na CFBC boiler
Pantabihang tanawin ng 75 ton/h CFBC boiler na pinapatakbo sa pamamagitan ng coal na may 60 bar 450 pinainitang singaw.
Kabuuang tanawin ng planta na may 15 MW at 75 tonelada na boiler
Lahat ng kontruksyon ng "membraine wall" ay madaling ikabit sa mabilisang panahon.
 
Kasaysayan Listahan ng Gumagamit Produkto Talaan ng Sinisiyasat
Go to Top of this page