Go to index page

History

User's List

Products

Inquiry Sheet

Fuel Kcal
Water Treatment

Hamada Boiler
Hamada Dayateknindo, pt
Sabgrila Indah Dua, JI.Sakti II, No.15, Ciledug Raya,
Kebayoran Lama, Jakarta 12270 INDONESIA
Tel : +62-21-7353167 , +62-21-73883546
Fax : +62-21-73883402
Co-Generation at Planta ng Enerhiya | Producto | Home |
Malaki ang matitipid kung ang singaw mula sa boiler na pinapatakbo ng uling ay may kakayanang gumawa ng kuryente at magamit din ang singaw na nanggagaling sa extraction at sa sekundaryong presyon. Sa mga bansa tulad ng Indonesia at Thailang na kung saan mababa ang presyo ng uling, ang ginagastos para sa proyektong co-generation ay maaaring maibalik sa pinakamaikling oras. Ang Hamada Boiler ay maaring gumawa ng isang kumpletong boiler sa co-generation na 1-15 MW. Iminumungkahi namin para sa proyektong ito ang CIRCULATING FLUIDIZED BED (CFBC) na may 35, 50, at 75 tonelada kada oras na kapasidad, at may 54 o 60 bar pressure at napakainit na singaw na umaabot sa 450C.
Condensing Turbine Generator
Back Pressure Turbine Generator-(A)
Back Pressure Turbine Generator-(B)
Extraction-Back Pressure Turbine Generator
Extraction°Condensing Turbine Generator
POWER PLANT & ACCESSORIES Pictures
Boiler CFBC 75 ton/h 60 bar 450 °C with condensing turbine 15 MW (TORAY INDONESIA) click here
Boiler CFBC 35 ton/h 60 bar 450 °C with extraction turbine 6 MW (NIKAWA TEXILE MIL INDONESIA) click here
Boiler CFBC 75 ton/h 100 bar 540 oC with back pressure turbine 9.9 MW (AKPC THAILAND) click here
Electrostatic Precipitator EP with ash discharge system and ash silo click here
Coal conveyor, Coal Silo, Coal feeder with auto-weighing device click here
Watercooled plunum, air nozzle, air box, ash cooler, igniting burner click here
High temp. Cyclone and Ash Circulating System, Special Castable Protection click here
Table 1
CONDENSING TURBINE-GENERATOR
Specifications
Unit
12000KW(N)
6000KW(N)
3000KW
1500KW(H)
1500KW(H)
Modelo ng Turbino
N12-35-1
N6-35
N3-35-4
N1.5-13
N1.5-24
Kapasidad
kw
12000
6000
3000
1500
1500
Bilis ng Shaft
rpm
3000
3000
3000
6500/1500
6500/1500
Presyon ng Singaw
ata
35 +2/-3
35 +2/-3
35
13
24
Temperatura ng Singaw
°C
435
435
435
340
390
Kinokonsumong Singaw
T/H
56
30
17
10
8.4
Kinukuhang Presyon
ata
0.066
0.08
0.055
0.09
0.073
Generator Model
QF2-12-2
TQC5466-2
TQC3-2
QF1.5-4/QF-K1.5-4
QF1.5-4/QF-K1.5-4
Evaporation
T/H
65
35
20
10
10
Steam Temperature
°C
450
450
450
350
400
Pressure
ata
39
39
39
16
25
Feed Water Temp.
°C
150
150
105
105
150
Table 2
BACK PRESSURE TURBINE GENERATOR-(A)
SPECIFICATIONS
Unit
12000KW(N)
6000KW(N)
6000KW(H)
3000KW(H)
3000KW(H)
1500KW(S)
1500KW(S)
TURBINE MODEL
B12-35/10
B6-35/10
B6-35/5
Na32/25
B3-35/5
B1.5-24/6-2
B1.5-24/3
CAPACITY
KW
12000
6000
6000
3000
3000
1500
1500
SHAFT ROTATION
rpm
3000
3000
3000
3000
3000
5500/1500
5500/1500
STEAM PRESSURE
ata
35+2/-3
35 +2/-3
35
35
35
24+/-2
24+/-2
STEAM TEMPERATURE
°C
435+10/-15
435+10/-15
435
435
435
390+10/-20
390+10/-20
STEAM CONSUMPTION
T/H
218
92
60.8
33
32.8
27
18.7
EXHAUST PRESSURE
ata
10+3/-2
10+3/-2
5+2/-1
6
5-1/+2
6+1/-1
3+1/-1
EXHAUST TEMPERATURE
°C
295
233
250
GENERATOR :
MODEL
QF12-2
TQC5466-2
TQC5466-2
QF-K3-2
QF-3-2
QF1.5-4
QF1.5-4
CAPACITY
kw
12000
6000
6000
3000
3000
1500
1500
VOLTAGE
1000V
6.3/10.5
6.3
6.3
6.3
6.3/10.5
0.4/6.3
0.4/6.3
ROTATION
rpm
3000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
BOILER MODEL
UG-130/39
-M
UG-120/39
UG-65/39-M
UG-35/39-M
UG-35/39-M
SHL30/25
SHL20/25/4
EVAPORATION
T/H
2x130
120
65
35
35
35
20
STEAM PRESESUR
ata
39
39
39
39
39
25
25
STEAM TEMPERATURE
°C
450
450
450
450
450
400
400
FEED WATER TEMPERATURE
°C
170
150
150
150
150
105
105
Table 3
BACK PRESSURE TURBINE GENERATOR-(B)
SPECIFICATIONS
Unit
1500KW(H)
1500KW(H)
1000KW(H)
1000KW(S)
750KW(H)
750KW(H)
400KW
TURBINE MODEL
B1.5-24/5
B1.5-24/3
B1.0-24/6-2
B1.0-24/3
B0.75-13/3
B0.75-24/3
B0.3-16/3
CAPACITY
kw
1500
1500
1000
1000
750
750
400
SHAFT ROTATION
rpm
6500/1500
6500/1500
6500/1500
6500/1500
6500/1500
6500/1500
6500
STEAM PRESSURE
ata
24
24
24
24
13
24
16
STEAM TEMPERATURE
°C
390
390
390
390
340
390
330
STEAM CONSUMPTION
T/H
26.25
20
18.3
12.7
16.2
10.5
8.92
EXHAUST TEMPERATURE
°C
250
195
250
195
180
180
190
WEIGHT
ton
7
7
13
13
7
7
4.5
GENERATOR :
MODEL
QF1.5-4
QF1.5-4
QF1.0-4
QF1.0-4/
QF0.75-4
QF0.75-4
QF0.4
QF-K1.5-4
QF- K1.5-4
QF-K1.0-4
QF-K1.0-4
QF-K0.75-4
QF-K0.75-4
CAPACITY
kw
1500
1500
1000
1000
750
750
400
VOLTAGE
1000V
400/6300
400/6300
400/6300
400/6300
400/6300
400/6300
400/6300
ROTATION
rpm
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
BOILER MODEL
SHL30/25/400
SHL20/25/400
SHL20/25/400
SHL15/25/400
SHL20/16/350
DF12/25/350
D-10-16
EVAPORATION
T/H
30
20
20
15
20
12
10
STEAM PRESSURE
ata
25
25
25
25
16
25
16
STEAM TEMPERATURE
°C
400
400
400
400
350
350
330
FEED WATER TEMPERATURE
°C
105
105
105
105
105
105
105
Table 4
EXTRACTION-BACK PRESSURE TURBINE GENERATOR
SPECIFICATIONS
Unit
3000 KW
3000 KW
1500 KW

1500 KW

1000 KW
1000 KW
750 KW
TURBINE MODEL
CB 3-35 (10-5)
CB 3-35 (17-5)
CB 1.5-24 (9.5-6)
CB 1.5-24 (9.5-3)
CB 1.0-24 (9.5-6)
CB 1.0-24 (9.5-3)
CB 0.75-24 (9.5-3)
CAPACITY
kw
3000
3000
1500
1500
1000
1000
750
SHAFT ROTATION
rpm
3000
3000
5500 /1500
5500 /1500
5500 /1500
5500 /1500
5500 /1500
STEAM PRESSURE
ata
35
35
24+/-2
24+/-2
24+/-2
24+/-2
24+/-2
STEAM TEMPERATURE
°C
435
435
390 +10-20
390 +10-20
390 +10-20
390 +10-20
390 +10-20
STEAM CONSUMPTION
T/H
34
35
28.3
21.9
20.4
16
11
EXTRACTION PRESS.
ata
10
17
9.5
9.5
9.5
9.5
9
EXTRACTION TEMP.
°C
303
303
300
300
300
300
300
EXTRACTION STEAM
T/H
4
8
6
6
6
6
1.5
EXHAUST PRESSURE
ata
5-1+2
5-1+2
6+-1
3+-1
6+-1
3+-1
3+-1
EXHAUST TEMP.
°C
250
195
250
195
195
WEIGHT
ton
19
20
13
13
13
13
13
GENERATOR :
MODEL
QF3-2
QF3-2
QF1.5-4
QF1.5-4
QF1.0-4
QF1.0-4
QF0.75-4
QF-K 1.5-4
QF-K 1.5-4
QF-K 1.0-4
QF-K 1.0-4
QF-K 0.75-4
CAPACITY
kw
3000
3000
1500
1500
1000
1000
750
VOLTAGE
1000V
6.3/10.5
6.3/10.5
0.4/6.3
0.4/6.3
0.4/6.3
0.4/6.3
0.4/6.4
ROTATION
rpm
3000
3000
1500
1500
1500
1500
1500
BOILER MODEL
UG40 /39-M
UG40 /39-M

SHL30 /25/3

SHL25 /25/4
SHL25 /25/4
SHL20 /25/4
SHL10 /25/4
EVAPORATION
T/H
40
40
25
25
25
20
10
STEAM PRESSURE
ata
39
39
25
25
25
25
25
STEAM TEMPERATURE
°C
450
450
400
400
400
400
400
FEED WATER TEMP.
°C
150
150
105
105
105
105
105
Table 5
EXTRACTION-CONDENSING TURBINE GENERATOR
Specifications
Unit
12000 KW(S)
12000 KW(S)
12000 KW(S)
6000 KW
1500 KW
Turbine Model
CC12- 35/10/5
CC12- 35/10/1.2
C12- 35/10
C6- 35/5
C1.5- 24/5
Capacity
kw
12000
12000
12000
6000
1500
Shaft Speed
rpm
3000
3000
3000
3000
6500 /1500
Steam Pressure
ata
35 +2/-3
35 +2/-3
35 +2/-3
35
24
Steam Temperature
°C
435 +10/-15
435 +10/-15
435 +10/-15
435
390
Steam Consumption
T/H
128
120
120
64
15.9
Extraction Pressure
ata
10+3-2 /5+1-1
10+3-2
10+3-2
5
5+2-1
Extraction Steam
ata
40/50
50
75
45
12
Exhaust Steam
ata
0.034 /0.063
0.03
0.05
0.05
0.05
Cooling Temperature
°C
20
20
20
20
20
Feed Water Temp.
°C
170
170
170
150
150
Condenser Surface
M2
975
975
975
Weight
ton
59
56
54
Generator :
Model
QF2-12-2
QF12-2
QF12-2
QFK6-2
QF1.5-4/ QFK1.5-4
Capacity
kw
12000
12000
12000
6000
1500
Voltage
1000V
6.3/10.5
6.3/10.5
6.3/10.5
6.3/10.5
0.4/6.3
ROTATION
rpm
3000
3000
3000
3000
1500
Boiler Model
DG130/39
DG130/39
DG130/39
DG65/39
SHL20 /25/400A
Evaporation
T/H
130
130
130
65
20
Steam temperature
°C
450
450
450
450
400
Steam pressure
ata
39
39
39
39
25
Feed Water temp.
°C
170
170
170
150
105
 
 
Kasaysayan Listahan ng Gumagamit Produkto Talaan ng Sinisiyasat
Go to Top of this page