Go to index page

History

User's List

Products

Inquiry Sheet

Fuel Kcal
Water Treatment

Hamada Boiler
Hamada Dayateknindo, pt
Sabgrila Indah Dua, JI.Sakti II, No.15, Ciledug Raya,
Kebayoran Lama, Jakarta 12270 INDONESIA
Tel : +62-21-7353167 , +62-21-73883546
Fax : +62-21-73883402
Modelo SZF (Cyclone) | Boiler na Palaparang Pinagbubuuan ng Tubig | Produkto | Home |

FBCCYCLONE COMPACT NA BOILER NA MAY PALAPARANG PINAGBUBUUAN NG TUBIG / BOILER NA MAY TUBONG PANTUBIG PARA SA PANGGATONG NA MAY MATAAS NA NILALAMANG ABO

Karamihan sa mga boiler na may palaparang pinagbubuuan ng tubig ay nililikha ng mga kumpanyang gumagawa ng boiler para sa malalaking proyekto. Kami ay hindi karaniwang nakakakita ng taga-gawa ng boiler na lumilikha ng maliit na boiler na may palaparang pinagbuuan ng tubig na mas mababa sa 10 ton/h ang kapasidad. Kami, ang Hamada boiler, ay ginagawa ang aming tungkulin upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga maliliit na industriya at mga industriyang katamtaman ang laki.
Ang Sistema ng Palaparang Pinagbubuuan ng Tubig ay hindi pinapahintulutan ang abo na manatili sa palaparang buhangin. Lumalabas na ang kumakalat na abo ay mas marami kumpara sa ibang sistema. Para matugunan ang problemang ito, kami ay naglagay ng sistemang “cyclone” para sa modelong ito. Ang “cyclone” na gawa sa refractory na mataas ang resistensya ay inilalagay sa loob ng boiler. Ito ay makikita sa dulo ng parilya para sa unang kombustiyon upang mahuli ang mga lumilipad na butil ng abo na asa “flue gas.” Ang mga abo ay hinuhuli bag o pumasok ang “flue gas” sa lugar ng tubong pang-kumbeksyon ng boiler. Ito ay di pang-karaniwang sistema para sa isang boiler na may palaparang pinagbubuuan ng tubig na “package type” o pang-kargada.

FBC
Ispesipikasyon Yunit SZF4-13 SZF6-16 SZF10-16
Bilis ng Pagsingaw kg./hr. 4000 6000 10000

Kalidad ng Singaw

saturated saturated saturated
Pinakamataas na Presyon kg./cm2 13 16 16
Init ng Singaw °C 193 220 220
Heating Surface :
Tubo ng Boiler m2 93.24 117.2 195.60
Waterwall m2 14.04 19.75 26.50
Pagtitipon ng tubong FBC m2 5.50 6.39 9.70
Economizer m2 78.48 78.48 206.50
Pampasunog :
Sistema Palaparang Pinagbubuuan ng Tubig Palaparang Pinagbubuuan ng Tubig Palaparang Pinagbubuuan ng Tubig
Lawak ng Palaparan m2 2 2 3.03
Bolyuman ng Parilya m3 20 27 35
Mga Labasan ng FBC pc 300 376 385
FBC Bilis ng Hangin m/sec. 41 41 41
Linalabas na Init kcal/m3/hr. 260000 260000 260000
 
Kasaysayan Listahan ng Gumagamit Produkto Talaan ng Sinisiyasat
Go to Top of this page