Go to index page

History

User's List

Products

Inquiry Sheet

Fuel Kcal
Water Treatment

Hamada Boiler
Hamada Dayateknindo, pt
Sabgrila Indah Dua, JI.Sakti II, No.15, Ciledug Raya,
Kebayoran Lama, Jakarta 12270 INDONESIA
Tel : +62-21-7353167 , +62-21-73883546
Fax : +62-21-73883402
Boiler na Pinapatakbo sa
Pamamagitan ng Balat ng Bigas
|Biomass Boiler |Produkto | Home |
FLUIDIZED BED RICE HULL FIRING BOILER
Sa Thailand, ang pinakamalaking prodyuser ng bigas sa buong mundo, ang malalaking gilingan ng kanin na kanilang ginagamit ay may boiler na pinapatakbo gamit ang balat ng bigas. Ang bawat boiler ay may turbinong pang-singaw na kumukuha ng pwersa galing sa balat ng bigas. Mayroong dalawang sistema ng pagsunog sa talupak ng bigas. Ang isa ay disenyo ng Yosihimine Boiler para sa nakahapay na pangkayod, kung saan ang mga talumpak ay manggagaling sa taas ng nakahapay na pangkayod. Ang mga talumpak ay bababa sa pangkayod habang nasusunog. Sa dulo, ang mga talumpak ay magiging karbon dahil sa lubos na pagkasunog. Ang ganitong klaseng karbon ay may sariling merkado sa Japan, Germany at iba pang bansa.

Kung hindi mo na kinakailangang ibenta ang naiwang karbon sa mga balat ng bigas, ginagamit naming ang sistema ng pagsunog sa “fluidized bed” para gawing putting abo ang balat ng bigas. Dahil sa mga ispesyal na katangian ng balat ng bigas, ang kombensyonal na sistema ng pagsunog ay di maaring gamitin kapag ang lubos na pagsunog ang kinakailangan. Ang mainam na pagsunog ng talumpak ay may dalawang yugto. Ang unang yugto ng pagsunog ay nagaganap sa pag-kolekta ng hindi kinakailangang gas na nagyayari pagkatapos ng pagsasalin ng talumpak. Ang pangalawang yugto ay ang pagsunog ng carbon sa talumpak na hindi agad natatapos. Ang pagsusunog sa Fluidized Bed ang tinaguriang pinaka epektibong sistema sa pagsusunog ng talumpak.


Pangkayod na Kabaliktaran ang Takbo – May Taga-Kalat ng Hangin
kinakailangang bagay ng ilang segundo at ang natitirang karbon ay medyo matatagalan bago masunog. Ginagamit ang pagkayod na may kabalikang kadena at sistema ng pagkakalat ng hangin para masunog kaagad ang di kinakailangang gas sa pinagsusunugang suspension habang ang natitirang karbon ay kinokolekta ng tumatakbong pangkayod para kumpletuhin ang pagsunog.
Pumindot dito para sa detalye tungol sa “corner tube boiler” na nagsusunog ng talumpak.
 
Kasaysayan Listahan ng Gumagamit Produkto Talaan ng Sinisiyasat
Go to Top of this page