Home
PAGHAHAMBING / HALAGA NG ENERHIYA SA 6 NA BANSA

INDONESIA (mula ng July 20, 2006) US$1.00=Rp9,350
PRESYO NG LANGIS AT COAL SA INDONESIA AT HALAGA NG SINGAW
HALAGA NG SINGAW SA BAWAT TONELADA
URI NG PANGGATONG HALAGA NG INIT YUNIT PRESYO(RP) HALAGA KONSUMO HALAGA NG SINGAW
  KCAL     RP/KCAL BAWAT ORAS RP/TONELADA NG SINGAW
SOLAR / Diesel Oil 9,063 LITRO 6000 0.66203 77.89 467,340
RESIDUE OIL(Bunker C) 9,766 LITRO 3810 0.39013 72.77 277,254
NUT COAL COAL 20-50mm 6,200 KG 450 0.07258 120.56 54,252
FINE COAL 0-10mm 5,700 KG 350 0.06140 131.14 45,899

THAILAND (mula ng July 20, 2006) US$1.00=Baht38
PRESYO NG LANGIS AT COAL SA THAILAND AT HALAGA NG SINGAW
HALAGA NG SINGAW SA BAWAT TONELADA
URI NG PANGGATONGL HALAGA NG INIT YUNIT PRESYO PRESYO HALAGA KONSUMO HALAGA NG SINGAW
  KCAL   (BAHT) US$ BAHT/KCAL PER HOUR BAHT/TON STEAM
DIESEL FUEL 9,063 LITRO 28.34 0.74579 0.003127 77.89 LITRO 2,207
BUNKER C OIL 9,766 LITRO 15 0.39474 0.00153594 72.77 LITRO 1,092
COAL 0-50 MM(LOW KCAL) 5,500 KG 2.8 0.07368 0.00050909 127.91Kg 358

PHILIPPINES (mula ng July 20, 2006) US$1.00=PHP52
PRESYO NG LANGIS AT COAL SA PILIPINAS AT HALAGA NG SINGAW
HALAGA NG SINGAW SA BAWAT TONELADA
URI NG PANGGATONGL HALAGA NG INIT YUNIT PRESYO PRESYO HALAGA KONSUMO HALAGA NG SINGAW
  KCAL   (PESO) US$ PESO/KCAL PER HOUR PESO/TON STEAM
DIESEL FUEL 9,063 LITRO 36.78 0.70731 0.00405826 77.89 LITRO 2,864.79
BUNKER C OIL 9,766 LITRO 24 0.46154 0.00245751 72.77 LITRO 1,746.48
COAL 0-50 MM(LOW KCAL) 5,500 KG 3.8 0.07308 0.00069091 127.91Kg 486.06

VIETNAM (mula ng July 20, 2006) US$1.00=DONG15,874
PRESYO NG LANGIS AT COAL SA VIETNAM AT HALAGA NG SINGAW
HALAGA NG SINGAW SA BAWAT TONELADA
URI NG PANGGATONGL HALAGA NG INIT YUNIT PRESYO PRESYO HALAGA KONSUMO HALAGA NG SINGAW
  KCAL   (DONG) US$ DONG/KCAL PER HOUR DONG/TON STEAM
DIESEL FUEL 9,063 LITRO D 7,800 0.45357 0.79443893 77.89 LITRO 560,808
BUNKER C OIL 9,766 LITRO D 5,400 0.32758 0.53245955 72.77 LITRO 378,404
FINE COAL 4A 6,500 KG D 750 0.04725 0.11538462 108.23Kg 81,173
FINE COAL 3C 6,800 KG D 850 0.05355 0.125 102.70Kg 87,295

MALAYSIA (mula ng July 20, 2006) US$1.00=RM3.70
PRESYO NG LANGIS AT COAL SA MALAYSIA AT HALAGA NG SINGAW
HALAGA NG SINGAW SA BAWAT TONELADA
URI NG PANGGATONGL HALAGA NG INIT YUNIT PRESYO PRESYO HALAGA KONSUMO HALAGA NG SINGAW
  KCAL   (RM) US$ RM/KCAL PER HOUR RM/TON STEAM
DIESEL FUEL 9,063 LITRO 2.2 0.59459 0.000242745 77.89 LITRO 147.99
BUNKER C OIL 9,766 LITRO 1.45 0.39189 0.000148474 72.77 LITRO 105.52
HI-CV COAL 6,800 KG 0.25 0.06757 0.000036765 102.70Kg 25.68

TAIWAN (mula ng July 20, 2006) US$1.00=NT$32
PRESYO NG LANGIS AT COAL SA MALAYSIA AT HALAGA NG SINGAW
CHALAGA NG SINGAW SA BAWAT TONELADA
URI NG PANGGATONGL HALAGA NG INIT YUNIT PRESYO PRESYO HALAGA KONSUMO HALAGA NG SINGAW
  KCAL   (NT$) US$ NT$/KCAL PER HOUR NT$/TON STEAM
DIESEL FUEL 9,063 LITRO 23.00 0.71875 0.00253779 77.89 LITRO 1,791.47
BUNKER C OIL 9,766 LITRO 10.50 0.32813 0.00107516 72.77 LITRO 764.09
COAL 0-50 MM(LOW KCAL) 5,500 KG 1.66 0.05188 0.00030182 127.91Kg 212.33

Home