| BACK  | PRODUCTS  | HOME |

FBC Ang underfeed stoker ay matagal nang ginagamit sa maraming bansa sa Europe para sa mga maliliit na pampakula na may 10/hr na kapasidad.  Ang uling ay dinadala sa ng isang screw unit sa isang screen chamber na may maraming butas, tulad sa litrato sa kaliwa.  Ang uling ay itutulak pataas gamit ang paggalaw ng pagkalat.  Fire stay burning sa tuktok ng screw. Sa ganitong paraan, mahalaga ang laki ng uling na ginagamit.  Ang uling para sa ganitong sistema ay dapat 10-30 mm kaliit.