PRESYO NG PIYUWELO, HALAGA NG SINGAW AT KABUUANG NATIPID NG VIETNAM

PAGHAHAMBING

ang mga presyo ay mula ng September 1, 2005 US$1.00=Dong 15,874

HALAGA NG SINGAW SA BAWAT TONELADA
TIPO NG PIYUWELO

TUMBAS NA INIT

KCAL

YUNIT
PRESYO
(Dong)

PRESYO

(US$)

HALAGA

Sa Bawat KCAL

 

KONSUMO

Sa Bawat Tonelada ng Singaw

HALAGA NG SINGAW
DONG/ton ng Singaw

NATITIPID

%

DIESEL FUEL 9,063
LITER

7,200-

US$0.45357

0.794438

  Liter 77.89

560,808-

 
HEAVY OIL 9,766
LITER

5,200-

US$0.32757

0.409584

100% Liter 72.77

378,404-

 
FINE COAL 4A 6,500 KG

  750-

US$0.05000

(US$50/ton)

0.115385 28.1% Kg 108.23

  81,172-

78.54%
FINE COAL 3C 5,500
KG

  850-

US$0.05667

(US$56/ton)

0.124088

30.2% Kg 102.70

  87,295-

76.93%
Ang presyo ng coal ay atay PRESYO NG PAGDEDELIBER SA SYUDAD NG HO CHI MINH(Isama ang pagdedeliber gamit ang trak sa inyong pabrika))

 

against

heavyoil