PRESYO NG PIYUWELO, HALAGA NG SINGAW AT KABUUANG NATIPID NG THAILAND

PAGHAHAMBING

ang mga presyo ay mula ng July 20, 2006 US$1.00=Baht 38.22

HALAGA NG SINGAW SA BAWAT TONELADA
TIPO NG PIYUWELO

TUMBAS NA INIT

KCAL

YUNIT
PRESYO
(Baht)

PRESYO

(US$)

HALAGA

Sa Bawat KCAL

 

KONSUMO

Sa Bawat Tonelada ng Singaw

HALAGA NG SINGAW
Baht/ton ng singaw

NATITIPID

%

DIESEL FUEL 9,063
LITER

28.34

US$0.74149

0.003126

  Liter 77.89

2,207.40

 
BUNKER C OIL 9,766
LITER

15.00

US$0.39246

0.001535

100% Liter 72.77

1,091.55

 

COAL

0-50mm(Low kcal)

5,500
KG

2.80

US$0.07326

(US$73.2/ton)

0.000509

32.0% Kg 127.91

  358.15

83.77%

67.19%

Ang presyo ng coal ay atay PRESYO NG PAGDEDELIBER SA LUGAR NG BANGKOK(Isama ang pagdedeliber gamit ang trak sa inyong pabrika) factory)